carlift.pl

Portal Motoryzacyjny

utrata wartości samochodu
Samochody

Utrata wartości samochodu i co dalej?

Nawet jeśli ktoś jeździ zgodnie z przepisami, to niestety zawsze istnieje ryzyko wypadku i uszkodzenia pojazdu. Czasem wynika to z winy innego uczestnika ruchu drogowego, innym razem do kolizji dojdzie z powodu wkroczenia na drogę dzikiego zwierzęcia, oderwania się gałęzi z drzewa, gradobicia, silnych podmuchów wiatru itd. Mając polisę OC, można ubiegać się o wypłacenie należnej kwoty przez ubezpieczyciela. Trzeba jednak liczyć się z tym, że nawet niepozorna stłuczka powoduje utratę wartości pojazdu. Wielu potencjalnych nabywców od razu traci zainteresowanie samochodem powypadkowym. Trzeba liczyć się z tym, że nie uzyska się pożądanej kwoty za sprzedaż takiego auta.

Utrata wartości samochodu po jego naprawie

Każdego potencjalnego nabywcę interesuje to, czy auto jest powypadkowe. Niestety wielu sprzedawców ukrywa wady i nie wspomina o żadnych stłuczkach. Naprawa pojazdu jest równoznaczna z utratą wartości handlowej. Nawet jeśli ktoś odda samochód do renomowanego warsztatu i wszystko zostanie naprawione, to nadal trzeba liczyć się z tym, że dojdzie do mniejszej lub większej utraty wartości handlowej. Nie da się tego uniknąć, ale warto starać się o jak najbardziej satysfakcjonującą rekompensatę, czyli o wypłacenie jak najwyżej kwoty przez firmę ubezpieczeniową. Podczas składania wniosku należy uwzględnić nie tylko koszty, jakie trzeba było ponieść w związku z naprawą uszkodzonego pojazdu, ale również wskazać na utratę wartości handlowej. Traktuje się ją jak szkodę, która następuje na skutek wypadku lub kolizji. Uszkodzenie auta sprawia, że traci on na wartości i dodatkowo utrudnia to jego zbycie. Właściciel pojazdu musi liczyć się z trudnościami w znalezieniu kupca i koniecznością obniżenia pierwotnej ceny. Można wobec tego żądać od ubezpieczyciela pokrycia kosztów naprawy samochodu lub zapłaty odpowiedniej kwoty oraz zwrotu różnicy wartości auta przed wypadkiem i po jego naprawie.

Co warto wiedzieć o odszkodowaniu za utratę wartości handlowej samochodu

Wiele firm ubezpieczeniowych dąży do tego, aby wypłacić jak najniższą kwotę odszkodowania. Trzeba jednak znać swoje prawa, poszkodowanemu kierowcy należy się uzyskanie odszkodowania za utratę wartości rynkowej samochodu. Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi, to zawsze można oddać sprawę do sądu i liczyć na to, że się ją wygra. Zgodnie z uchwałą odszkodowanie samochodu nie obejmuje wyłącznie kosztów jego naprawy. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wpłacenia różnicy między wysokością auta przed uszkodzeniem i po jego naprawieniu. Istotne jest to, aby od szkody nie upłynęło więcej niż trzy lata, bo dojdzie do przedawnienia sprawy odrzucenia zdania. Na wypłatę odszkodowania za utratę wartości handlowej ma wpływ nawet jego wiek. Rekompensata nie dotyczy części metalowych pojazdu. Warto też zaznaczyć, że jeśli w wyniku konkretnego zdarzenia doszło do suszenia pojazdu powypadkowego, to niestety nie przysługuje odszkodowanie za utratę wartości handlowej, to samo dotyczy pojazdów, które były już naprawiane.